Prijave i kotizacije

 

 

Prijave za XVII. Međunarodno takmičenje

solo pevača "Lazar Jovanović"

su zatvorene.

 

Hvala na velikom interesovanju!
Prijave za naredno, XVIII. takmičenje, koje će biti održano od 10-13. juna 2021. godine
će biti otvorene prvog februara 2021. godine.