logo

Prijave i kotizacije

 

 

Prijave za XVI. Međunarodno takmičenje

solo pevača "Lazar Jovanović"

su zatvorene.

 

Hvala na velikom interesovanju!
Prijave za naredno, XVII. takmičenje, koje će biti održano od 23-26. januara 2020. godine
će biti otvorene prvog septembra 2019. godine.