Propozicije

XIX Međunarodno takmičenje solo pevača „Lazar Jovanović“ će biti održano od 9-12. juna 2022. godine, u Zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pevače i odvija se u sledećim disciplinama:

DAME

Pretkategorija/A – takmičarke rođene 2004. i mlađe, učenice niže muzičke škole;

Pretkategorija/B – takmičarke rođene 2004. i mlađe, učenice I i II razreda srednje muzičke škole;

I kategorija – takmičarke rođene 2002. i mlađe;

II/A kategorija – takmičarke rođene 2000. i mlađe, učenice niže ili srednje muzičke škole;

II/B kategorija – takmičarke rođene 2000. i mlađe, studenti;

III kategorija – takmičarke rođene 1996. i mlađe;

IV/A i IV/B kategorija – takmičarke rođene 1989. i mlađe;

GOSPODA

Pretkategorija/A – takmičari rođeni 2002. i mlađi, učenici niže muzičke škole;

Pretkategorija/B – takmičari rođeni 2002. i mlađi, učenici I i II razreda srednje muzičke škole;

I kategorija – takmičari rođeni 2000. i mlađi;

II/A kategorija – takmičari rođeni 1998. i mlađi, učenici niže ili srednje muzičke škole;

II/B kategorija – takmičari rođeni 1998. i mlađi, studenti;

III kategorija – takmičari rođeni 1994. i mlađi;

IV/A i IV/B kategorija – takmičari rođeni 1989. i mlađi;

V/A kategorija – Kamerni ansambli uz klavirsku pratnju učenika/studenta – dame i/ili gospoda  rođeni 1989. godine i mlađi.

V/B kategorija – Mešoviti (operski) dueti ili ansambli uz klavirsku pratnju profesionalnog korepetitora – dame i/ili gospoda rođeni 1989. godine i mlađi.

 

Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:

Pretkategorija/A (Niža škola)

Stari majstor
Jedna solo pesma po slobodnom izboru

Pretkategorija/B (Srednja škola)

Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru

I kategorija

Stari majstor
Dve solopesme po slobodnom izboru

II/A (Srednja škola) i II/B (Fakultet) kategorija

Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru
Arija iz opere ili operete

III kategorija

I etapa
Stari majstor
Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XIX veka
Jedna solo pesma kompozitora XX veka
Jedna solo pesma slovenskog/jugoslovenskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/A kategorija

I etapa
Stari majstor
Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
Koncertna ili operska arija V.A.Mocarta
Arija iz opere ili operete
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XXveka
Ciklus ili najmanje tri pesme istog autora
Jedna solo pesma srpskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/B kategorija

I etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)

V/A kategorija

Dve kompozicije različitog karaktera (uz pratnju učenika)

V/B kategorija

Jedan operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)