PRIJAVE ZA XVIII MEĐUNARODNO TAKMIČENJE SOLO PEVAČA "LAZAR JOVANOVIĆ" SU ZATVORENE.

Hvala na velikom interesovanju!
Prijave za naredno, XIX takmičenje,
će biti otvorene prvog septembra 2021. godine.