PRIJAVE ZA XVIII MEĐUNARODNO TAKMIČENJE SOLO PEVAČA "LAZAR JOVANOVIĆ" SU ZATVORENE.

Hvala na velikom interesovanju!
Prijave za naredno, XX takmičenje,
će biti otvorene prvog februara 2023. godine.