Miljenka Grđan

Diplomirala i magistrirala pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Snježane Bujanović – Stanislav. Usavršavala se kod uglednih opernih vokalnih umjetnika(Eva Marton, Marijana Lipovšek, Mariella Devia ). Debitirala je u HNK-u u Zagrebu ulogom Jelene u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca. Ostvarila je preko tridesetak sopranskih glavnih opernih uloga u kazališnim kućama ( Susanna, Mimi, Pamina, Marie, Ksenija, Barica, Lizinka, Đula, Suor Angelica, Prva dama, Regina, Micaela,Nannete, Blondchen, Gilda,Maruša, Rosina, Violetta Valery, Criside, Zorka, Erszebet …). Ostvarila je je nastupe s mnogim uglednim dirigentima, primjerice Nikša Bareza, Loris Voltolini, Vjekoslav Šutej, Ivo Lipanović,Thomas Conlin, Falun Francis, Kazushi Ono Robert Houlihau …Njezina interpretacija Zajčeve Jelene i Puccinijeve Cio-Cio San nominirana je za nagradu Hrvatskog glumišta. Za svoj bogati umjetnički rad nagrađivana je nagradama i priznanjima : Nagrada Marijana Radev za ulogu Marie u operi La Fille du Regiment Gaetana Donizettija. Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i znanstvenika za ulogu Cio-Cio San u operi Madama Butterfly Giacoma Puccinija. Nagrada Prešernov sklad za izvedbu djela Vampirabile u Cankarjevom domu,Slovenija. Priznanje Grada Varaždina za snimanje nosača zvuka sa pjesama Ivana Padovca. Priznanje i zahvalnica oratorijskog Društva crkve sv. Marka za izniman doprinos društvu i promicanju hrvatske kulture ( predsjednik mo.Vladimir Kranjčević).

Priznanje i zahvalnica Gradiščanskih Hrvata u Gradišću za suradnju, promicanje hrvatske glazbe. Miljenka Grđan ostvarila je nekoliko nosača zvuka: CD – Božićne pjesme sa Zagrebačkom filharmonijom ( mo. Kazushi Ono) CD – Pjesme Ivana Padovca ( gitara Darko Rušec) CD – B. Britten: A Ceremony of Carols ( suradnja sa Slovenskim zborom Carmina Slovenica i Marijom Graf-harfa ) CD – A. Vivaldi: Gloria, B. Britten: Te Deum ( Orkestar i zbor Split) CD – Antologija hrvatske glazbe 20.st. ( Slovenski komorni zbor, klavir V. Krpan, mo.V. Kranjčević) CD – solistički album uz pratnju harfe D.Grubišić Ćiković (djela hrvatskih i francuskih skladatelja) –nakladnik Croatia Records.

U suradnji sa HRT-om, ostvarila je brojne snimke, od kojih se ističu: M. Kelemen: Pozdrav svijetu uz Simfonijski orkestar i dirigenta N. Barezu ( praizvedba u KDVL), B. Maderna: Satyricon, uloga Criside -dirigent N. Bareza ( prva izvedba u Hrvatskoj), F. Schubert: Lazarus, uloga Jemine uz Simfonijski orkestar – dirigent N. Bareza ( prva izvedba u Hrvatskoj u KDVL) U svom bogatom pjevačkom opusu broji obljetničke nastupe,praizvedbe,nastupe na priznatim festivalima kod nas i u svijetu. Gostovanje : Srbija, Austrija,Italija, Mađarska,Canada, Brazil. Miljenka Grđan izvodi nastavu u zvanju redovnog profesora na Pjevačkom odsjeku za kolegije Pjevanje i Komorna glazba na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.U svojem dosadašnjem pedagoškom radu dokazala se kao vrlo kvalitetan pedagog ,što potvrđuju uspjesi njezinih studenata na međunarodnim pjevačkim natjecanjima te uspješni nastupi na umjetničkim projektima. Njezini studenti dobitnici su Rektorove nagrade,a diplomanti se profiliraju u odlične soliste naših kazališta, vokalne pedagoge, odlične zboriste u ansamblima kazališta. Stalni je član povjerensta na međunarodnim natjecanjima,vodi umjetničko-istraživačke projekte naMuzičkoj akademiji u Zagrebu, međunarodne pjevačke seminare za usavršavanje mladih umjetnika i pedagoga.