logo

Propozicije

 

XVII. Međunarodno takmičenje solo pevača „Lazar Jovanović“ će biti održano od 23. do 26. januara 2020. godine, u Zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pevače i odvija se u sledećim disciplinama:

DAME

Pretkategorija/A – takmičarke rođene 2002. i mlađe, učenice niže muzičke škole;

Pretkategorija/B – takmičarke rođene 2002. i mlađe, učenice I i II razreda srednje muzičke škole;

I kategorija – takmičarke rođene 2000. i mlađe;

II/A kategorija – takmičarke rođene 1998. i mlađe, učenice niže ili srednje muzičke škole;

II/B kategorija – takmičarke rođene 1998. i mlađe, studenti;

III kategorija – takmičarke rođene 1994. i mlađe;

IV/A i IV/B kategorija – takmičarke rođene 1987. i mlađe;

 

GOSPODA

Pretkategorija/A – takmičari rođeni 2000. i mlađi, učenici niže muzičke škole;

Pretkategorija/B – takmičari rođeni 2000. i mlađi, učenici I i II razreda srednje muzičke škole;

I kategorija – takmičari rođeni 1998. i mlađi;

II/A kategorija – takmičari rođeni 1996. i mlađi, učenici niže ili srednje muzičke škole;

II/B kategorija – takmičari rođeni 1996. i mlađi, studenti;

III kategorija – takmičari rođeni 1992. i mlađi;

IV/A i IV/B kategorija – takmičari rođeni 1987. i mlađi;

V/A kategorija – Kamerni ansambli uz klavirsku pratnju učenika/studenta – dame i/ili gospoda  rođeni 1987. godine i mlađi.

V/B kategorija – Mešoviti (operski) dueti ili ansambli uz klavirsku pratnju profesionalnog korepetitora – dame i/ili gospoda rođeni 1987. godine i mlađi.

 

Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:

Pretkategorija/A (Niža škola)

Stari majstor
Jedna solo pesma po slobodnom izboru

Pretkategorija/B (Srednja škola)

Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru

I kategorija

Stari majstor
Dve solopesme po slobodnom izboru

II/A (Srednja škola) i II/B (Fakultet) kategorija

Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru
Arija iz opere ili operete

III kategorija

I etapa
Stari majstor
Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XIX veka
Jedna solo pesma kompozitora XX veka
Jedna solo pesma slovenskog/jugoslovenskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/A kategorija

I etapa
Stari majstor
Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
Koncertna ili operska arija V.A.Mocarta
Arija iz opere ili operete
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XXveka
Ciklus ili najmanje tri pesme istog autora
Jedna solo pesma srpskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/B kategorija

I etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)

V/A kategorija

Dve kompozicije različitog karaktera (uz pratnju učenika)

V/B kategorija

Jedan operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)