logo

Rezultati - Preatkategorija B GOSPODA - Četvrtak, 23. Januar

Br.

Ime

Prezime

SANJA E. VREKALO

KATARINA S. IVANKOVIĆ

JERICA RUDOLF

Srednja ocena

Plasman

2

Lazar

PAREŽANIN

93

91

90

91,3

I3

4

Andrija

SEKULIĆ

95

93

96

94,6

I2

6

Fabijan

TRBARA

90

88

85

87,6

II2

8

Aleksandar

ŽEGARAC

68

69

68

68,3

POHVALA

11

Matija

ARNAUTOVIĆ

84

82

80

82

II3

12

Mateja

BOKAN

74

68

70

70,6

III1

13

Hrvoje

ČUIĆ

98 LJ.Ž.

100

99

99

I1

14

Ivan

GOLUBOVIĆ

89

89

90

89,3

II1

16

Ognjen

INĐIĆ

90

91

90

90,3

I4

18

Vuk

MIJATIĆ

70

70

70

70

III2