logo

Rezultati - Nedelja, 27. januar

Kategorija II/A, DAME

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

 

Srednja

ocena

 

Nagrada

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Rahela Ujević

68

68

65

69

59

65,8

pohvala

 

 

Kategorija II/A, GOSPODA

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

 

Srednja

ocena

 

Nagrada

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Adam Kamieniecki

80

71

72

80

85

77,6

III

 

 

III Kategorija, Druga etapa DAME

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Nagrada

Martać, Kristina

65

65

65

65

65

65

pohvala

Radivojević, Mina

88

95

89

89

88

89,8

II

Tomić, Marija Kristina

66

55

65

65

60

62,2

pohvala

Škrlec, Katarina

50

55

50

55

55

53

-

 

 

III Kategorija, Druga etapa GOSPODA 

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA        

DA-NE

 

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Nagrada

Tričković, Strahinja

65

65

72

75 (Lj.Ž)

75

70,4

III

 

 

Kategorija IV/B, Druga etapa DAME 

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Nagrada

Radovanović, Katarina

95

89

92

95

97 (Lj.Ž.)

93,6

I

Stevanović , Isidora

72

70

50

70

70 (Lj.Ž)

66,4

pohvala

Cvetković, Jana

85

95

90

90

70

86

II

 

 

Kategorija V/A 

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Nagrada

Trio glasbena šola Celje

89

90

88

93

95

91

I

Trio Jelica,Škrlec,Kalajžić

79

89

93

88

97

89,2

II

Trio Tumir , Ceković, Furić-Glavić

         

 diskvalifikovani

 

 

Kategorija V/B

// Nedelja, 27. januar //

 

TAKMIČAR/KA

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Nagrada

Trio Jelica,Škrlec,Kalajžić

55

55

50

59

50

53,8

-

 

 

Rezultati - Subota, 26. Januar

Kategorija II/A DAME

// Subota, 26. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

 

Srednja

ocena

 

Nagrada

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Stefanović, Jovana

70

62

65

65

63

65

Pohvala

Timotijević, Jovana

94

99

95

95

100

96.6

I1

Tumir, Paula

50

50

50

50

50

50

-

Ateljević, Teodora

65

69

69

69

74

69,2

Pohvala

Jojić, Ana

82

85

89

88

89

86,6

II2

Jurić, Marija

60

62

60

65

63

62

Pohvala

Krivokuća, Olivera

89

83

95

89

89

87

II1

Lojen, Urša

66

59

60

60

59

60,8

Pohvala

 

 

Kategorija II/A GOSPODA  

// Subota, 26. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

 Srednja

ocena

 

Nagrada

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

    

Ceković, Antonio

50

50

52

50

50

50.4

-

Jakšić, Vladimir

89

79

85

89

89

86,2

II

Kostić, Marko

90

90

100

98

92

94

I

 

 

III Kategorija, Prva etapa DAME 

// Subota, 26. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

DA-NE

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Martać, Kristina

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Radivojević, Mina

NE

NE

DA

DA

DA

DA

Tomić, Marija Kristina

DA

NE

DA

DA

DA

DA

Škrlec, Katarina

NE

NE

DA

DA

DA

DA

 

 

III Kategorija, Prva etapa GOSPODA 

// Subota, 26. Januar //   

                       

TAKMIČAR/KA        

DA-NE

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Tričković, Strahinja

DA

NE

DA

DA (Lj.Ž.)

DA

DA

 

 

Kategorija  IV/B, Prva etapa DAME 

// Subota, 26. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

DA-NE

Ištvan A.

Agathe K.K.

Darina T.

Katarina J.

Nikola M.

Srednja

ocena

Radovanović, Katarina

DA

DA

DA

DA

DA (Lj.Ž.)

DA

Stevanović , Isidora

NE

NE

DA

DA

DA (Lj.Ž.)

DA

Cvetković, Jana

DA

NE

DA

DA

DA

DA


 

 

Rezultati - Petak, 25. Januar

Kategorija I DAME  

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

SREDNJA OCENA

 

 

NAGRADA

 

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

Andjela

Neskovic

89

91

89

89,6

II1

Isidora

Paunović

87

87

86

86,6

II5

Milica

Pejović

94

93

92

93

I4

Željana

Petrović

72

74

72

72,6

III2

Milica

Rakić

90

86

88

88

II3

Anđela

Simić

68

66

68

67,3

Pohvala

Tamara

Topalović

93

93

93

93

I3

Maša

Vujadinović

94

95

94

94,3

I2

Iva

Vuković

91

89

90

90

I7

Dora

Bekavac

96 (LJ.Ž)

96

95

95,6

I1

Sandra

Bohm

88

86

87

87

II4

 

 

Lana

Ćato

68

67

68

67,6

Pohvala

Aleksandra

Dimić

93

93

92

92,6

I5

Veronika

Jelica

90

89

91

90

I6

Ajna

 Kasumović

82

82

83

82,3

II7

Danijela

Kondić

87

88

90

88,3

II2

Sara

Kržalić

74

73

74

73,6

III1

Lara

Dimitrijević

83

85

84

84

II6

 

 

Kategorija I, GOSPODA 

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

Broj poena

 

SREDNJA OCENA

 

Nagrada

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

Domen

Bojc

83

83

85

83,6

II1

Nemanja

Crnatović

95

93

93

93,3

I3

Bojan

Cvetković

90

92

90

90,6

I4

Matic

Dokler

96

96 (LJ.Ž)

96

96

I2

Ivan

Heinrich

 

83

80

82

81,6

II3

Konstantin

Kostić

100

98

98

98,6

I1

Matic

Lorbek

85

88

88

87

II1

 

 

Pretkategorija A GOSPODA

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

SREDNJA OCENA

 

Nagrada

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

 

Čuić, Hrvoje

 

95(Lj.Ž.)

95

95

95

I2

 

Mijatić, Vuk

 

85

84

84

84,3

II2

 

Božičić, Petar

 

88

89

88

88,3

II1

 

Milošević, Stevan

 

82

80

80

80,6

II3

 

Obradović, Stevan

 

95

92

92

93

I3

 

Sekulić, Andrija

 

97

98

968

97

I1

 

Dunić, Dušan

 

77

79

80

78,6

III

 

 

Pretkategorija B GOSPODA

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

SREDNJA OCENA

 

Nagrada

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

 

Nikola

Milovanović

 

89

87

87

87,6

II1

 

Lazar

Parežani

91

92

91

91,3

I3

 

Gašper

Rataj

 

97

98 (Lj.Ž.)

97

97,3

I1

 

Predrag

Đurović

 

88

83

88

86,3

II2

 

Ognjen

Inđić

90

90

90

90

I4

 

Tomislav

Jukić

96  (LJ.Ž)

95

95

95,3

I2

 

 

Pretkategorija DAME  

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

BROJ POENA

SREDNJA OCENA

 

Nagrada

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

Teodora

Marić

91

90

90

90,3

I5

Milenković, Darinka

76

73

74

74,3

III3

Joksimović, Viktorija

76

73

78

74,6

III2

Lalić, Tatjana

78

78

78

78

III1

Vujanić, Lenka

80

79

81

80

II3

Popović, Tamara

79

84

82

81,6

II2

Miletić, Ružica

91

93

91

91,6

I3

Nikolić, Jana

96

96

96

96

I1

Pribišević, Lana

91

92

91

91,3

I4

Baros, Bojana

87

88

85

86,6

II1

Živković, Tamara

90

94

94

92,6

I2

 

 

Pretkategorija B, DAME 

// Petak, 25. Januar //

 

TAKMIČAR/KA        

Broj poena

SREDNJA OCENA

 

Nagrada

Sanja E. V.

Davor M.

Berislav J.

Lara

Malenić

92

94

94

93,3

I1

Anđela

Nedeljković

80

81

82

81

II4

Anja

Radović

90

89

91

90

I4

Marija

Aleksić

80

80

83

81

II5

Petra

Brkić

83

84

85

84

II

Martina

Filipović

80

86

81

82,3

II3

Anja

Galešev

92

90

90

90,6

I2

Hajdana

Glušica

73

75

76

74,6

III1

Milica

Žižić

80

81

81

80,6

II6

Elizabeta

Jagica

90

90

90

90

I3

Eva

Kurnik

87

89

88

88

II1